Projekti PREVICT lindi nga dëshira për të përgatitur dhe shpërndarë materiale të një cilësie të lartë për rritjen e ndërgjegjësimit të viktimave të krimit. Duke synuar një zbatim më të mirë të Nenit 4 të Direktivës së të Drejtave të Viktimave – vendosja e standardeve minimum për të drejtat, mbështetjen dhe mbrojtjen e viktimave të krimit – projekti do të japë informacion specifik dhe gjithëpërfshirës për më shumë se 4.5 milion viktima të krimit në gjashtë vendet ku do te zbatohet projekti Shqipëri, Portugali, Malta, Kroaci, Hungari, Lituani.

PREVICT synon që

Të prezantojë (bazuar në hulumtim) praktikat më të mira në shpërndarjen e informacionit tek viktimat

DSC02723_mod

Të identifikojë se cili lloj informacioni është më i nevojshëm për ti’u siguruar viktimave në secilin vend pjesëmarrës në projekt dhe të zhvillojë mjete inovative dhe krijuese të informacionit bazuar në hulumtimin dhe konsultimet me grupet e synuara

DSC02740

Të ndërmarrë një fushatë informuese dhe

DSC02707

Të masë ndikimin e saj

pexels-joão-jesus-808960

Nëse je viktimë
krimi, telefono për
mbështetje falas dhe
konfidenciale

068 212 4489 
http://www.hrdc.al 

KËRKONI
SIGURINË
TUAJ

Së bashku NE mundemi

Partnerët e Projektit

  • Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – APAV
  • Feher Gyuru Kozhasznu Egyesulet A Bunozes Aldozatainak Tamogatasara – Fehér Gyűrű
  • Udruga Za Podrsku Zrtvama I Svjedocima – PZS
  • Viesoji Istaiga Vilniaus Pazangiu Studiju Institutas – Vilias
  • Human Rights In Democracy Center – HRDC
  • Victim Support Malta Foundation – VSM
  • Victim Support Europe – VSE
  • Transcendent Media Capital Ltd
pt_Logo_APAV_vector_web
hu_feher_gyuru_vector_web
al_QDNJD_logo_vector_web
lt_PNA logo final outlined_web
hr_Udruga-za-podrsku-zrtvama-i-svjedocima-logo_web
mt_VSM_LOGO_vector_web
Logo-ACH-Campaign_web
Transcendent-Media-Capital-small-logo_web
eu_logo_web